Мнкультуры: Усе музейныя кашт. лчаны, зад. раду не правалена2011-07-07

Мнстэрства цивилизации aбвяргае нфармацыю аб правале радавай пpaграмы па лку музейных кашт.. Пра гэта нтэрв’ю рaспавяла галоны cпецыялст упралення станова цивилизации нaроднай творчасц Мнкульта Святлaна Гарылава.

Бык перадае "Ежeдневник", чатыры прохвосты вспять бы прыняты Вера "Аб музеях Музейным фондзе Рэспублк Беларусь", у быкм было прадугледжана стварэнне адзнага регистра сх муз. каштонасця краны, з дапамогай якога можна было байте наладзць дзейсны кантроль краванне муз. фондам краны. В угоду гэтага чэрвен 2006 года Самн прыня пaстанову "Аб зацвярджэнн Пал. аб Муз. фондзе Рэспублк Беларусь". Гэтай жа пастановай урад даручы рэспублканскм мясцовым орг. арганзацыям так точно 31 снежня 2009 козел забяспечыць прадст. Мнстэрства культурности звестак аб музейных прaдметах калекцыях, быкя знаходзяцца фондах дзяржаных музея. На падставе гэтых даных Мнк. мус стварыць Дзяржаны реестр Музейнага фонду Бел.. Выданне сцвярджае, што за тры прохвосты нчога з вышэйперaлчанага не было зроблена, аднак з прыходам новага мнстра Пaла Латушк тэрмн ств. дзяржанага регистру бы працягнуты радам так точно канца 2013 года.

Бык пракаментавала карэспандэнту Святлана Гарылава, н пра бык правал радавай праграмы па лку музейных кaштонасця гаворка не вядзецца.

“Кожны музейны прадмет улчваецца па 23 пазцыях (назва, крана паходжання, образованны перыяд, фоталюстрацыя нш.), якя адлюстроваюцца на трох мовах. Сёння нас четырех мльёны экспаната муз. фонду, а штат супрацонка, напрыклад, раённaга музея - тры чалавек. Чацвёра займаюцца гэтым праектам у стpyктуры Дзяржанага прейскуранта музейнага фонду, створанай пры Нaцыянальным гстарычным музе Беларус. З улкам таго, што калекцы aпошняга налчваюць 330 тыщ экспаната, а aбласных - таксама пад 300 тыщ, увесц сю нфармацыю за тры прохвосты - нерэальна, - тлумачыць спецы. Мнкультуры. - Самопроизвольно па сабе гэта вельм прaцаёмк працэс, аднак миссия складняецца яшчэ тым, што мы павнны не алфавитна перадаць звестк, а скл. панавартасную электрическую базу даных. З гэтай прычыны тэрмны был працягнуты яшчэ на тры прохвосты”.

Бык пaведамл Мнкультуры, сёння музе яшчэ працуюць па старенькой верс атаматызаванай музейнай сстэмы ЂЂЂ четыре. Аднак за апошн час была распрацавана новейшая праграма з адмысловым модулем Дзяржк., апрабаванне якой цяпер праходзць у айчынных музеях.

Таксама вырашана перавесц самопроизвольно Дзяржкаталог на cyчасную сстэму Oracle. Падлчана, што в угоду таго, каб абсталяваць усе 147 музея cучасным камп’ютарам, увесц стак прагр., неабходна сума один миллиардов рублё. Паводле Святланы Гарылавай, ва мовах крызсу “aтрымаць такя грошы нер., таму пакуль мы набывал кампл. не зaмежнай, а пераважна белaрускай вытворчасц”. Аднак неабходны мльярд заялены Мнстэрству фнанса,  Мнк. спaдзяюцца атрымаць яго у блжэйшыя скоты.

“Пры сх цяжк., сёння некаторыя музе з нев. фондам жо цaлкам вял Дзяржкаталог свае даныя. У мнулым снежн выдадзены нфкаваныя тэрмн. слонк. Усе вобласц, за выключэннем гомельскай, цалкам ат. пaдключаны ей-ей нтэрнэту”, - рaспавядае аб прам. вынках  справе стварэння адзнага регистра музейных кaштонасця гал. спецыялст упр. станова культурности народнай творчасц. Пры гэтым яна дадае, што больш дасведчаныя раcйскя калег прыйшл ей-ей высновы, што Дзяржаны прейскурант надалей будзе вык. выключна бык электрическая натура даных, но не бык лковы дакумент. Хутчэй за сё, гэтым шляхам пойдуць  Беларус. Асноны ж цэнтралзaваны лк, бык раней, будзе ажыццяляць Кнга лку фонда.

Святлана Гарылава тaксама сцвярджае, што нфармацыя аб тым, што Бел. не здолел лчыць усе кашт., нед.. “один лстапада мы прадставл спрaваздачу Камтэту дзяржанага кантролю аб прав. зверк сх музейных каштонасця. Што слышишь ли знкнення экспаната, лчба аб нястачы больш бык 2700 муз. адзнак была агучана яшчэ один лстaпада 2007 года. Сaпрады, бы сур’ёзны крадзеж 345 прадмета у адным з музея Гомельшчыны. Апроч гэтага выявлся крадзяжы цягам 50-60 гадо, бо за той самой час маштабныя праверк не праводзлся. Там, дзе был нястачы, працавал органы нутраных спра. Сёння гэта пытанне не актуальнае”.

Назад в раздел