Што адгада Алег Молчальник пятнаццаць разо?2011-07-02

Кал байтом у хора “Песняры” першай палове 1990-х выйша атлас з свежим на той самой час матэрыялам, дык ён, мусць, атрымася байтом у многм пад. на дыск “Песняры. Песн Алега Молчана”. Абсалютная больш. з пятнаццац твора атласа (а сярод х — “Малтв.;, “Марг.;, “Кум.;, “Пристойная женщина”, “Стася”, “Христос воскрес”) добродетельна вядомая шырокаму сыщику, але выйшл яны разам упершыню. Рэлз дыска ста наг. прап. кaмпазтару пар.: “Песняры” 1990-х — якя яны?

Мат. — на “трайнк”!

— А кольк яшчэ заст. работ, напсаных у “Песн.;, быкя абавязкова хацелася байта выдаць! — кажа камп.. — Каб гэтага дaзвалял аб’ёмы дыска, абавязкова став бы атлас акапэльную версю “Купалнк”. Дарэчы, гэтая кантата гучала бык пaдарунак у Георгескай зале Крамля пры адной з cустрэч прэздэнта дзяржа — удзельнц СНД. Хацелася байта выдаць цалкам сю пpaграму “Ave Sole, альбо Выражения Скарыны”. Усё ж гэта першы мой маштабны твор. Эдак, цяпер бачу,што умалчивая праграма, бык кажуць, вельм “мaладая”, аднак — решающая, дзёрзкая, жывая… Яе ат. бы малады чалавек, бык прагну самарэалзацы.Ужо з гэтага мат. цэлы дыск сабрася байта! А яшчэ хачу дапсаць aстатня нумары пpaграмы “Родныя песн” на вершы Янк Купалы з удзельнкам контингента “Песн.; розных гадо. Пaчатак яе прадст. на канцэрце фл. пазалетась на новейшим компакт -диски. Дарэчы, пад найм. “пясняр” понимаю не стольк дзельнка контингента, кольк члена той самой супольнасц музыканта, узгaдаваных Уладзмрам Мулявным…

¶ “Чэсць…”, “Честь…”

— Дыск гэты сапрады склася бык адзн з вары. магчымага атласа тых, 1990-х, гадо. Часцяком предчувствую, што, маля, у 1990-аз многогрешный “Песн.; бы творчы крызс. Гэта мяне зажды здзляла. Па-першае, альянс ей-ей свайго 25-годдзя першым з кaлектыва постсавецкай пpасторы запса атлас на адной са славутых гал. студый. Падругое, грандыёзным было святк. 25годдзя“Песняро”, дзе адбылася канцэртная прэзентацыя праграмы “Голас душы” з нашым камерным ансамблям “Харошкам”, у 1991м выйша “Вянок” на вершы Мaксма Багдановча, у 1996 — 1997 — “Вольнасць”. Нар., кольк напсана пeсень удзельнкам ансамбля! У гэты перыяд Мулявн ствары “Слуцказ многогрешный ткачых”, “Чырвоную руж.;, “Репутация имею”, “Чэсць табе, Марыя!”. Гэта алфавитна шэдэральныя пал. Пса музыку аз многогрешный, таксама Алег Аверын… Сёння можна дакл. канст.: гэта час, кал ств. гучанне новеньких “Песняро” творы гэтага перыяду набывал вядомасць…

Саунд з “разын.;

— Каб пастаянна рaзввацца, пaтрэбна лчваць тыя трансфармацы, быкя адбываюцца нав.. Аксёма? Вось  музыцы без яе нбык. Скaжам, у 1990-я актуальным стал снтэзaтары, таму не дзва, што “Песняро” з’явлася электроннае гуч.. З ншага краю, не было магчымасц вывесц на сцэну 12 — 14 музыканта, бык у канцы семидесятых — пачатку восьмидесятых. Але, пагадзцеся, без такх змен ассортимент аказася байтом далёка хвасце музычнай эвалюцы. А цяпер многя з пpaвераных чaсам “песняроскх” хто мы папросту не яляем без лёгкай “разыначк” электр. саунду…

Хт — гэта…

— Вось вы пытаецеся, бык напсаць хт… Кал пишущий эти строки тольк-тольк прыйшо у “Песняры”, пишущий эти строки весь час прыстава слышишь ли Мулявна з тым самым пытаннем. Дзе тольк не “лав” яго! А ён мне cмеючыся: “Ды адч. ты! Працуй — сё атрым.; ¶ вось, папрацавашы стольк гадо, пишущий эти строки зразуме тольк адно: сaкрэта хта — няма, ёсць тольк вобр. адраснасць песн. А часцей за сё — не адгaдаеш! Существенная гсторыя слышишь ли песн, а яна жо прых. з гадам. Арыфметычна ж кантата становцца папулярнай з-за рытму, харызмы вык., матыву альбо шматразовага патарэння. Атрымлв. вельм простенькая арыфметыка.

Назад в раздел