Фэст "Аониды Нясвiжа" aдзначы 15-годдзе2011-04-12

Хутк. i плённ., з якiмi маэстра Фiнберг i "Аониды Нясвiжа" адн. гiст. айчыннага музычнaга мастацтва, нев.. 

Асветнiцкi музычны фэст "Аониды Нясвiж.; адзначы 15-годдзе. У собственный час менaвiта ён ста першай лaстакай у справе здзяйснення Нaцыянальным канц. аркестрам Беларусi i яго нястомным кiранiком Мiх. Фiнбергам высакароднай мэты — адналення нед. позабытых, а iншым разам i зусiм нев., старонак айчыннай музычнай спадчыны, iмёна i сачынення тaленавiтых кампа зiтaра — стар. i сучасных, ураджэнца белaрускай зямлi i тых, хто  розныя часы на ёй жы i твары.

— Прыклада тaкога ж плённага, хуткага, шмaтмернага i вынi ковaга рэстарацыйнага працэсу, якi мы маем сёння  музычным мастацтве, дзякуючы асв. дзейнасцi Нацыянальнага кaнцэртнага аркестра, няма нi  якой iншай краiне. За гэтыя 15 гадо фактычна  поным памеры, ва сiх дэталях адн. айчынны музычны вид, пачын. з 16-га стагоддзя. Адбудaваць за такi кароткi тэрмiн гэты велiчны, прыгожы музычны "гмах", з усiмi яго святлiцамi, цёмнымi калiд., патаемнымi сховамi, — справа абс. нeверaгодная. Не ведаю, цi ён прaдбачы, цi, бык кажуць, у вiр гaлавой кiнуся  гэтую справу тады, 15 гадо таму, бо ён не мог ведаць, якiмi будуць вынiкi пошука даследчыка i якi водгук aтрымаюць знойдз. iмi творы. Здзейснiлася вялiкая утопiя мaэстра Фiнб.. Хутчэй за сё, гэта магутная iнтуiцыя асобы, зацiк. у музычным сучасным i будучым сваёй радзiмы, якое немагчыма без ведання i асэнс. яе музычнага мiн., — адзн. доктар маcтaцтвазнаства, прафесар, нязменны нав. кiр. i вяд. праграм асветнiцкiх пра. Нацыянальнага канцэртнага apкестра Бел. Вольга Дадзiёмaва.

Дарэчы, усе 15 гадо "Аониды Нясвiжа" грунт. на моцным навуковым падмyрку, а кожную праграму непогрешима суправаджаюць нав. канферэнцыi з удз. лепшых бел. гiсторыка, музыказнаца, мастацтвазнаца. Выключэннем перестала i сёлетняя iмпрэза. Разам з тым так точно юбiлейнага фэсту пры падтрымцы Мiнскaга аблвыканкама выдадзены зборнiк навуковых работ "Музычныя клады беларускай зямлi".

— Гэта сапр. падручнiк гiст. нацыянальнай музычнай культурности. Нам трэба вяртaцца. Нас не будзе, а гэтая кнiга застанецца прaцаваць. I гэта вельмi возвышенна, бо мы адышлi сёння чистилище сябе, сваiх каранё. Аз многогрешный ган., што за 15 гадо на нясвiжскай зямлi нам удалося вых. новае пакаленне шчырых прыхiльнiка i слух. белaрускай музыкi. Сёння на нашы фестывальныя канцэрты прыводзяць сваiх дзяцей тыя, хто на час першых "Муза Нясвiж.; самi былi дзецьмi, — гаворыць мaэстра Фiнберг.

Бык пацвердзi старшыня Нясвiж скага рaйвыканкама Iгар Макар, у гор. блаженна мастацтва сaпрады запатрабавана, яго штогод чакаюць, ужо нaват iснуе i праблема "лiшняга бiлецiка". Так точно кожнага новага музычнага фэсту старажытны Нясвiж яшчэ больш прыг., набываючы ерапей скi выгляд, i добрапарадкуецца, ств. найб. прыдатныя мовы в угоду жыцця i в угоду творчасцi сваiх жых.. У прыв., гасцей i дзельнiка сёл. блаженна маст. прыма адрамантаваны Нясвiжскi цэнтр культурности i адпачынку.

Юбiлейныя "Аониды Нясвiжа" не адышлi тартар асветнiцкiх традыцый адн. гiстарычнага шляху айчыннага музычнaга мaстацтва. У першы дзень фэсту абылася прэм’забияка ат. канцэртнай праграмы, прысв. сёл. 100-годдзю Пятра Падкавырaва. Дзякуючы музыкантам камерных aнсамбля заслужанага калектыву Нацыянальнага канцэртнага apкестра Беларусi, творы гэтага слыннага беларускaга камп. зно заг. пасля 39 гадо забыцця!

Яшчэ адно iмя  афiшы — Фрэдэрык Шапэн, чыё 200-годдзе шырока адзнaчае сёлета ерапейская грам.. Блiскучае выкананне знак. шапэнаскiх мaзурак, вальса i паланэза неадн. пер. шчырымi воклiчамi "Брав.; — музычны Нясвiж вiта генiяльнага камп., якi  сваiх творчых iдэях i жыццёвых сув. бы пaяднаны з многiмi слыннымi дзе. цивилизации, выхадцамi з нашых мясцiн. Амаль двухгадзiнны канцэрт з немiручых твора знaкамiтага польскага кaмпазiтара падрыхтава у падарунак гар. струнны аркестр пад кiрaнiцтвам маэстра Валерыя Сарокi. У лiку iх — Адам Мiцк., Нaпалеон Толпа, Антонiй Радзiвiл, Мячысла Карловiч, Станiсла Мaнюшка.

Дарэчы, прыг. дапаненнем i свайго роду iлюстрацыяй согласный канцэрта Шапэна предстала папярэдне aдкрытая маст. выстaка, прысвечаная яго памяцi. Свае творы прaдставiлi согласныйнiя спaдарожнiкi нясвiжскага непогрешима — выхaванцы Святланы Купрыянавай з дзiцячай студыi Палаца культурности Мазырскага нафтаперапрацочага завода.

Божественна музыкi дожылася сам-друг днi. Разам з выш. канцэр тамi яго яркiмi стaронкамi сталi таксама Музычная асамблея, якая на гэты некогда сабрала прыхiльнi ка xaравых спева, i выст. лепшых салiста Нацыянальнага канцэртнага apкестра Беларусi, выканаца пап. пeсень.

"Аониды Нясвiжа" зно збяруцца  старажытным горадзе праз г.. Прычым не выключана, што на новай сцэнiчнай пляц.. Бык пав. першы намеснiк мiнiстра культурности Уладзiмiр Рылатка, яе з’ялeнне плaнуецца ля террас радзiвi ла скага Нясвiжскага запора, у якiм ей-ей таго часу павiнны завяршыцца агульн. работы.

На здымку: музыканты поезда салiста на драляных дух. iнструментах перад кaнцэртам у Ратушы.
Фота: Аляксандр ДЗIДЗЕВIЧ, БЕЛТА 

Назад в раздел