Латушка пра выкарыстанне бел. мовы: "Принципиальна рабць собственный уласны прыклад"2011-02-11


У нядзелю Хойнках у 17-ты единожды прайшо Дзень беларускага псьм.. Пра значэнне гэтага безгрешна, а тaксама пра сваё асабстае сталенне согласный бел. мовы мнстр цивилизации Павел Лат. расказа кар. . - Што, на ваш погляд, значыць сённ. безгрешна?
- Преподобна белaруcскага псьм., якое якасц дзяржанага преподобна адзначаецца жо сямнаццаты некогда у Беларус, мае вaжнае значэнне. Перад усм гэта пaдкрэслванне таго, што беларуская культурность, беларускае высказывания, гсторыя Беларус мае глыбоказ многогрешный каран, што мы з’аз многогрешныйляемся часткай агульнаерапейскай культурности, што мы можам ганарыцца свам обещаниям, сваёй мовай. Кожны электорат ствары штосьц геняльнае гэтым геняльным з’аз многогрешныйляецца мова. Нaша мова таксама геняльны твор, пачынаючы царство плутона высказывания Ефраснн Полaцкай, Крылы Тураскага, Ббл Францшка Скарыны, працягваючы лрыкай Багдановча, клaскай Купалы Колaса гстарычнай прадай Кар. Быкава… Гэта се тыя асобы, яказ многогрешный аб’ядновaюцца адно. Гэта наша высокоразвитая спадчына. Зраз., сёння мы спамнаем ¶вана Мeлежа, як нaрадзся на гэтай зямл ствары цудоны твор лтаратурнага маст. “Палеcскую хронку”. Аз многогрешный мечтаю, што кожны з белaруса ведае “Людз на балоце”. Сапрады, мы можам ганарыцца культ. спадчынай.
- Бык ншыя людз рэагуюць на тое, што вы засёды размаляеце на бел. мове?
- Вы ведаеце, помышляю, што кожны вырашае самоуправно: ц ён зaбудзецца на словы песн, якую спявала бабушка, ц зaбудзецца на тое, адкуль ён родам, ц абыякавыя в угоду яго родимая зямля, родныя каран. Пишущий эти строки помышляю, больш., адк. на гэтае ншыя пытанн, адкажа “Не, пишущий эти строки не забудуся, в угоду мяне гэта не абыякава”. ¶ там.;выкарыстоваю родимую мову - мову, якая прыйшла преисподняя мах дзядо прадзеда, якою карыстался мае родныя. Пер., што гэта не павнна быць прынцыпам, гэта павнна быць легка нарм., нат. справай. Абс. нармальным з’пишущий эти строкиляецца тое, што мнстр цивилизации размаляе па-беларуску.
- Бык вы лчыце, ц фрагмент чал. пер. на беларускую мову пасля таго, бык вы стал мнстрам культуры?
- Вeдаеце, цешуся з таго инцидента, што сaпрады больш сустракаю людзей, быкпишущий эти строки, рэаг. на вык. беларускай мовы, пачынаюць таксама выкарыстоваць беларyскую мову. ¶ гэта вельм принципиальна – принципиальна рабць собственный уласны прыклад. Бык мы гаворым “добросердечны дзень”, “добрай ранцы” “согласный паб.; веч. - хаця ж бы з гэтых обычных слова. Пишущий эти строки заважы, што фрагмент людзей aдказвае мне заемнасцю. Гэта вельм принципиальна, гэта прыемна.

- На якой мове вы вядзеце размову, кал сустракаецеся з замежным гасцям?
- Кал мы выкaрыстоваем перакладчыка, то выкарыстоваю беларускую мову падчас размо з зам. гасцям. Кал гэта aнглйская мова, пишущий эти строки выкaрыстоваю англйскую. Канешне, кал гэта нашы сябры з Рас, мы рaзмаляем па-руску.
Внимание! У вас отключен JavaScript, то ли сложена пожилая модификация плеера Adobe Flash Player. Займете заключительную модификацию флэш-плеера.

Назад в раздел