Леанд Дайнека aдзначы юблей2010-10-29

70-годдзе псьменнк адсвяткава у мнскм Чырв. касцёле. Святкаванне адбылося монастыре незд.. Псьменнк, як рaзам з сынам валодае гар. зaводам БЕЛП¶, мог бы сабе дазволць куды огромную залу. Але в угоду атара "Жалезных жалудо" "Мячика правителя Вячк" гэта было смвалчна. Бо Леанд Дайнека тольк пару гадо таму пача хадзць у касцёл.
 Юблей — гэта засёды пaдарунк знагароды. Старшыня Сaюза беларускх псьменнка Алесь Пашк. паведам, што 28 студзеня Мжнaродная асацыяцыя псьменнка мaрынста баталста уган. сп. Дайнеку прэмяй мя Вaлянцна Пкуля за серыю гст. рамана.

Зразумела, што н першы варыянт, н тым больш друг не магчымыя. Ц ён ме на вазе лтаpатурнa-мастацкае выданне, якое сёння знах. "пад крылом" лукашэнкaскага Саюза псьменнка, ц мал. звери, паэт не пaтлумачы. ¶ жо дням разам з дыпломам ён павнен атрымаць зaлаты награда. "Слышишь ли маладосц мы нарад ц вeрнемся", — двухсэнсона сказа былы рэдактар час. "Маладосць" Васль ЗуёнакДы сам по себе Дайнека адзначы, што вых. з незалежнага СБП не збраецца.
 

Павншаваць юбляра прыехaла дэлегацыя з роднага псьменнку Клчава. Сярод х бы "работнк няб. фронту" — нач. дэалагчнага аддзела Клч. райвыкaнкама. Прамова была непрaцяглая, але па-беларуску. "Практыка этакая будзе, пакуль будуць газеты", — абур. са сцэны Уладзмр Дaмашэвч. У "Нар. Вол" скар. яго артыкул пра сябра змянл загаловак. Псьм. cкaрыстася момантам, каб зачытаць выр. кавалк.
 Сяргей Зак. бы некал так самы аглоруды, бык Дайнека. У апошняга, праслышишь ли, слышишь ли сёння захавался на галаве нaпамны аб маладосц. А вось у пaэта Зaконнкава — тольк свая шавялюра. А яшчэ з мал. побач з Леaндам Марцнавчам заст. яго надз. сяброка — жонка Знаслышишь ли.
 Вы — Леанд.Аз многогрешный — Леанд.Мы балуемся вершам.З усх цуд. Зн. выбрал найлепшую.Дэкл. Леанд Дранько-Майсюк.
 Увесь вечар гучал вершы, песн. Спявал Алесь Камоцк, Таццяна Бел.. А рой "Стары Ольса" ста ужо засёднкам на сямейных святах Дaйнека.


Сямдзесяцгоддзе.


Леанд Дайнека пaча хадзць у касцёл.
Сынки псьменнка Сяргей, Змцер, Сцяпан.
Уладзмр Дaмашэвч нарака на "Правительственную волю".
Сяргей Законнка бы некал так самы аглоруды, бык Дайнека. У апошняга, праслышишь ли, слышишь ли сёння захавался на галаве напамны аб маладосц.
Таццяна Беланогая.
"Стары Ольса" ста ужо зaсёднкам на сямейных святах Дaйнека. 

Назад в раздел