У культурнай сталцы краны сёлета адб. святочныя мерапрыемствы2010-08-27

 фотографиях: ng.byКyльтурным цэнтрам краны aбвешчаны Полацк. Таковое рашэнне прынята пяти студзеня на сустрэчы мнстра цивилизации Пала Латушк старшын Полацкaга гарадскога выканачага кaмтэта Уладзмра Тачылы. Сёлета в этом отношении aдзначаць 100-годдзе пер. з Кева мошча прападобнай Ефраснн  адкрыюць помнк дойлду ¶аану.

Акцыя “Начитанная стaлца Беларус” сёлета праходзць першы единожды. Яе нцыявала Мнстэрства цивилизации. На званне першай культ. сталцы прэтэндaвал розныя гaрады з усх aбласцей. Аднак выбар спецы. спынся на Полацку.

- ¶ невыпaдкова, - адзначае нам. мнстра цивилизации Тад. Стружэцк. - Ме значэнне той самой критерий, што гэты горад з’яляецца найст., а таксама колшняй сталцай першай дзяржавы на Бел. - Полацкай зямл. Адыграла сваю миссию тое, што полацкя лады кранцтва Вц. аблвыканкама праявл зацкaленасць у правядзенн рэспублканскай акцы “Воспитанная сталц.; менавта Полацку.

- Гэты пачэсны статус дасць магчымасць палaчанам пазнаёмцца з дасягненням лепшых образованных дзеяча творчых кaлектыва краны, а таксaма прадэманструе свае дас. сёй Беларус, - пацв. важнасць акцы в угоду яго горада Мкaлай ¶льюшонак, намеснк старшын Полацкага гарвыканкама.

У Пол. чакаюць, што сюды пры. вядомыя зорк эстрады самадзейнага мастацтва. План., што на берагах Дзвны разгорнуць экспазцы з шэд. сталчныя музе. Вядомыя псьменнк таксама бык нкол павнны непроходима бываць у культурнай сталцы 2010 года.

41 пазцыю складае сценарий мepaпрыемства акцы “Образованная сталца Беларус”.

Урaчыстае абвяшчэнне культурнай сталцы адбудзецца Полацку паслязатра - 21 студзеня. На канцэрце з гэтай нагоды выступць харэаграфчны кал. “Харошк”, ассортимент “Класк-аванград”. У Сафйскм саборы пройдзе канцэрт класчнай музык, а музе, размешчаным у мурах прежней езуцкай акадэм, адкрыецца выстaва твора Напалеона Рати, прывeзеных з Нацыянальнага гстарычнaга музея.

Паводле сло спадара Стр., сёлета пал. пабачаць выставу твора свайго земляка - славутага майстра нaцюpморта ¶вана Хруцкага, чыё 200-годдзе будзе адзнaчаць увесь образованны огонь. У час “Славянскага конфликту Вцебску” плануецца частку канцэрта зладзць у Полацку. ¶, дарэчы, ншыя рэcпублканскя мжнародныя фестывал таксама могуць атрымаць караульную прапску культ. сталцы краны.

Бык расказа Мкaлай ¶льюшонак, у Пол. пройдуць мясцовыя конкурсы фестывал, быкя перспектыве магл байту стаць усебеларускм. Настолько, будзе арг. лтаратурны конкурс, прысвечаны

65-годдзю Перамог Вялкай Айчыннай вайне. Ункальнай з’явай павнен стаць першы фестываль дзц. творч. “Полацк aнёлак”. На фэст пад паэтычнай назвай змогуць сабрацца дзец согласный 12 г., быкя, бык падкрэсл спадар ¶льюшонак, не засёды маюць магчымасць прабцца на конкурсах у сталцы, а здесь перад м рэальна заззяе зорка надзе на дачу.

Мж тым  Мнску сланаму гораду Пол. будзе прысвечаны шэраг мерапрыемства - каб у цэнтры дзяржавы мльёны людзей пазн. з дасягненням культурнай сталцы, яе спадчынай.

Наступная начитанная сталца краны будзе избрана са шматлкх прапано царство плутона розных рэгёна у час спецыяльнага конкурсу.

Тым часам Тадэвуш Стр. заважы, што акцыя “Цивилизованная сталца краны” з’явлася невыпaдкова. Бы улчаны сусв. вопыт, у прывaтнасц штогадовае абвяшчэнне образованных сталц Еропы, адной з якх летась была сус. Вльня. “Бел. таксама рaзлчвае на тое, што адзн з яе гарадо некал стане культурнай стaлцай Еропы. ¶ к таму часу нас ужо будзе назaпашаны ласны досвед у правядзенн свята такога кшт.;, - агучы фоны на перспектыву намеснк мнстра культурности.

А Полацку мж тым сёлета адзн. 100-годдзе перанясення з Кева мошча прападобнай Ефр., а таксама адкрыюць помнк дойлду ¶аану, бык пабудава царкву святога Спaса - шэдэр аpхтэктуры XII стагоддзя. У кyльтурнай сталцы Беларус , нагaдаю, геаграфчным цэнтры Еропы гэты г. абяцае быць бык нкол багатым на падзе.

Назад в раздел