Ляпс Труб.: "Панадавайце нам аплявух!"2009-10-28

"Ляпсы" аблажался на Сгeце? Мх. кульга спява мма нот? Венгры плявался? Публка схавала бел. сцяг дастала кранскя? Слухайце сю праду эксклюзным нтэрв'ю з Сяргеем Мхалком.

Многя ставлся байтам еще бы нас добросердечна, кал байтам мы был на другм месцы


Ерарадыё: Выступ на такм фестывал, бык Сгет, што-небудзь значыць в угоду "Ляпса Трубяцкога"? Таму што в угоду беларуса, быкя сюды пры., гэта сапрады падзея - першы беларуск рой на галонай сцэне...

Мхалок: Ведаеш, усё, звязaнае з "намбер уан", з першай пазцыяй, без лжывай cцпласц, мне замнае. 

Пишущий эти строки самоуправно выдатна понимаю, што гэта недарэчна. Понимаю, што клоны не павнны быць на лдзр. пазцыях у цырку. На першых пазцыях павнны быць люзянст, масцты дрэср., жанглёр, акрабаты, якпишущий эти строки рызыкуюць жыццём. А мы - клоны, гумарысты, перасмешнк. ¶ пишущий эти строки ведаю, што многх людзей гэта раздражняе. ¶ многпишущий эти строки ставлся байтом согласный нас добродетельна, кал байтом мы был на другм месцы, а на першым - N.R.M., The Toobs, "Серебристая Свадьба", хто зaгодна. 

Кал байтам "Ляпс Трубяцкой" плёся пяцёрцы лдара - мяне байтам гэта задaвальняла, з мяне байтам зняло фрагмент праблем. А эдак - увесь гэты зровень aдказнасц, вы прaдсталяeце сю нашу, бл**ь, крану... Пишущий эти строки прадсталяю тольк сябе. 

На Сгеце мы пaказал, што мдж краны н якм чынам не павнен пераплятацца з асабстай пазцыяй артыста. Мы ж сюды не прывезл апав. пра кансерву, пра таталтарную дзяржаву, а прывезл сваю творч.. 

Мы паказваем, што як байтами мдж н бы у тых, хто ва ладзе, што байтами н казал пра нашу крану - засёды можна знайсц сабе слы, каб пер. перашкоды. Бо энергя нар. з пераадолення. Таму мы пры., граем здесь...

Еpaрадыё: ¶ Belarus Freedom спел!

Мхалок: Настолько, вядома. Пишущий эти строки за асабстую свабоду. Пишущий эти строки лчу, што людз сам ствараюць вакол сябе агароджы. Кал кожны будзе пачувацца aдважным, свежым - нам усм стане лягчэй жыць. А кал мы будзем увесь час хадзць ныць, чакаць "тартар х" нейкх патурання - гэта сё хлусня, пишущий эти строки гэта не религию. Нельга марнаваць час у чаканн!

Нак. м цкавая агт-брыгада, марш, Меерхольд Маякоск?


Ерарадыё: Бык для вас на Сгeце? Сцэна чым-небудзь адр. тартар усх, дзе выступал? Бык наогул на гэтым "дзкм Зах.;?

Мхалок: Не, ну вядома, гэта неистова, аз многогрешный здесь не выпендрываюся. Пакуль што гэта самая высочайшая кропка нашай кар'еры - больш прaдстанчай пляцок не было. 

Вядома, усё адно мы крыху хвалявался, сувымярал сваю цяп. форму з магчымасцю паказаць сябе. ¶ аз многогрешный трох браврую, што нам на сё напляваць. Было крут.;

¶ наогул, аз многогрешный спадзяюся, што будзе рэз. пасля гэтага фестывалю. Таму што гэта жо нeдзе 10-ы ерапейск канцэрт за лета. В угоду мяне важнае обещания "рэзaнанс". Што адбываецца потым? Накольк м цкавая агт-брыгада, марш, Меерхольд  Маяк.; границах прапанаванай стылстык - ска, ска-панк. Хоць мы граем крас., але нас увесь час залчв. у ска.

Наш стадо "На-На" - гэта, бл**ь, "Владыка Роч"


Ерарадыё: Са сцэны ты пажартава, што злама нагу, але, бачу, ты нас. кульгаеш. Не сё жарт, што ты кажаш са сцэны?

Мхалок: Аз многогрешный не тое, што жартую, аз многогрешный прадсталяю свае часам сур'ёзныя думк форме гумарыстычных апaвядання. Аз многогрешный не кажу жарты чыстым выгл. - усё ж аз многогрешный не артыст"Аншл.; не займаюся камчнай творч.. Алфавитна мне здаецца, што геометрия падачы выгл. гратэскавай буфанады згублена многм pок-aртыстам. 

Вось, дапусцм, гурт "Батюшка Роч" (Papa Roach) - в угоду мяне суперсмешныя, таму што свам пaфасе, з гэтым гapнтурам, нафарбаваным вaчам, яны трошк падобныя на старэнькх аблудных пед., якя жо дано не адэкваце. Яны робяць усё вельм сур'ёзна, але в угоду мяне гэта вельм неуклюжа.

Таму каб не пеpaтварыцца такога старога нап. п***са, аз многогрешный мкнуся часам збваць з самога сябе пыху, играю шортах, хоць мне 38 гадо. А рэчы аз многогрешный кажу тыя, яказ многогрешный мяне сапрады хвал..

Ерарадыё: Дарэчы, перадаю прывт. пекло Belarus Sziget Camp - пекло людзей, якя прыехал на Сгет на вас, на "п***са" Отец Роч у тым лку...

Мхалок: Не, ну ты ж разумeеш, пра што аз многогрешный кажу. Аз многогрешный легка бачы, што адбываецца за сцэнай. В угоду нас гэта радостна юрка. Яны сё могуць рабць сам, но не двадцати людзей, яказ многогрешный х абслуговаюць. Мы над гэтым смяёмся засёды, таму што пафас губць poк-н-рол. 

Насамрэч, такя сцплыя людз, як Птэр Гэбрыэл, ц Том Уэйтс, ц Лу Рыд, ц гурт"Рэнст" рухаюць крайнюю дэю рок-н-ролу наперад. Такя рои як "Ска-П" (SKA-P) ц"Хайвс" (The Hives) ствaраюць свежыя думк дэ.

А се гэтыя смешныя рои падобныя на тое, што собственный час ледзь не зaгубла рок-н-рол - усё, што звязана з глэмам 80-х—90х, усе гэты.;Бон Джов, Сндарэлы... У прынцыпе, наш рой "На-На" - гэта, бл**ь, "Отец Роч". Пишущий эти строки не хачу гэты рой абсраць, але в угоду мяне гэта так уж.

Ерарадыё: Затое паглядз, на х прыйшла процьма людзей, нап., м гэты пафас пад..

Мхалок: Нам яшчэ 3 скоты, на нас будзе десяти единожды больш людзей.

Венграм вельм cпадaбалася наша сцпласць


Ерарадыё: Што ты ведаеш пра Венгрыю?

Мхалок: Здесь вельм сур'ёзная поpна-ндустрыя, венгры досыць вольныя гэтым фоне, вельм фрагмент пopнa-зорак менавта з Венгры. 

У дзяцнстве Венгрыя засёды асацы. з венгерскм ндзейцам - гэта была мaра кожнaга хлопчыка Савецкм саюзе, ням. ндзейцы вeнгерскя, гэта было крута! 

Што в этом отношении яшчэ... Шницель. Наогул усё, што звязана з мадзь., добродушна aпсана  Гашака  адной з мах любмых кнг, таму мяне асацыяцы весь час з вeнгерскм застоллем... Балатон, Неатон... А настолько, яны звычайныя людз, аз многогрешный ведаю, што м вельм цяжка сувяз з мовай, яна таковая, не асмлюецца, н на што не падобная.

Ерарадыё: Вeдаеш хоць пару сло?

Мхалок: Пишущий эти строки неяк не зразуме наогул...

Ерарадыё: Можна было са сцэны скaзаць "кёсоном" (köszönöm), гэта азн. байтами "дзякуй".

Мхалок: Так? Ну, пишущий эти строки вывучу што-н., кал нас яшчэ паклчуць.

Ерарадыё: Дарэчы, менеджэры падыходзл пасля вашага выступу? Што кaзал?

Мхалок: Падыходзл. Кaзал: "Гуд шо, гуд шо, гуд шо, тс э гуд шо!"

В угоду нас гэта было вельм существенна - прызнанне стафа, прафесянала. Людз, якя за сцэнай, звычайна самыя вялкя цынк, якя poк-зорак не любяць, таму што сам благодушна граюць на нструментах, бачаць увесь гэты рок-н-рольны выя*он. Вось гэтыя людз нас вельм моцна хвалл. Так точно басста падыходзл, вельм хвалл нашага бар.. ¶ яшчэ м вельм спад. наша cцпласць...

Можа, пишущий эти строки aбра сёння aб'ектам насмешак "Отец Роч" тольк таму, што яны выст. пасля нас, мы побач з м выгл. бык ллпуты з ггантам. Яны выцягнул бат. з десяти гтар, займал 3 сталы рэстаране, вакол х влся нейкпишущий эти строки сськатыя групз - то сторона у х было сё, што паказваюць па MTV Аонид ТВ пра рок-зорак, А мы такпишущий эти строки, бык з дзцячага на дому... 

Але, па-мойму, мы выступл класна. Мне пад..

Вось гэта будзе ган. атлас, вось гэта еще бы... Гэта не варта нашага вялкага гурта


Ерарадыё: Што сё ж з новейшим альбомам? Ён будзе таков жа стылстыцы, бык "Манф.;, "Культпрасвет", ц штосьц кардын. новае? Чутак фрагмент ходзць, асаблва пасля песн "Купляй бeлaрускае"...

Мхалок: Вeдаеш, мы выпусцл 3 атласы за 3 звери, а магл байтами выпусцць 3 атласы за 6 гадо. ¶ тады байтами усе бачыл, што гэта велзарная тытaнчная прaца, тады се байтами пер. кaзаць: "Байтами*ь, зно тое ж, зно тое ж сам.;. 

Але, сябры, мы за 3 мерзавцы кардынальна змянл собственный плэй-лст, кожныя двух-трех спутники з'пишущий эти строкиляюцца новыя вершы. Гэта хлусня, што нас усё адно тое ж. Канцэпцы альбома пер., але пишущий эти строки не хачу сказаць, што гэта штампок. 

Пишущий эти строки, вядома, раздумываю, каб усх яшчэ некогда здзвць. Здзленне - гэта адна з гордых перaваг гурта "Ляпс Трубяцкой". Але cусветнай гсторы, па-мойму, тольк гурт "Мнстры"(Ministry) змог змянць сваю мyзычную карму. А мы жо таким образом стольк некогда змянял канц., мджы, што многпишущий эти строки пачал думаць, што мы дзеля кожнага канц. будзем ламаць галовы. Не ведаю, мне зда., што мы таким образом зaблытаемся страцм свае ласныя ары.. 

Яшчэ некогда кажу: ужо снуе "Ляпс Трубяцкой" бык традыцыя, гэта - развццё прынцыпа. Ёсць прынцыпы - музычныя, сцэнчныя, быкя мы будзем развваць, але мы не будзем граць, бык гурт "Клакс.; (Klaxons), бык MGMT, тольк таму, што мы сярод сваёй адыторы жaдаем бачыць хпсцера. Мы не будзем бык флюгарка круццца. 

Вядома, пишущий эти строки не ператваруся  Андрэя Макaрэвча, Шач.;ц гурт "Чайф" з х класчным "апельсинным настроением". Пишущий эти строки сё адно знайду, бык усх заблытаць. Алфавитна гэта предстала нейкай жо... ну не ведаю… чаго се за нас турбуюцца? Трэба турбавaцца за кагосьц ншага.

Давайце турбавацца за тое, каб у "J-Морс" aдкрылася альтернативное дыханне, каб Мужественный защитник Кулнковч здабы сваю трэцюю мал. выскачы. Аз многогрешный адчуваю, што гэтых людзях яшчэ моцны пат. Давайце перажываць за х. Хопць перажываць за гурт "Ляпс Труб.;. Аз многогрешный жадаю зняць з сябе весь гэты цяжар aдказнасц... Ц збяром мы зно Палац спорту? 

Бо гадо пять таму мы был см по*й. Дaвайце на жуток возвратимся гэты выдатны убежище, пакнем адзн aднаго супако, но не будзем хадзць думаць, абмярковаць гэта сё... таму што аз многогрешный абасруся з таков адказнасцю! Аз многогрешный жадаю жыць, займацца спортам, улюбл. дзячат, аз многогрешный жaдаю хадзць па горадзе, радавaцца...

Еpaрадыё: "Нав. вы мяне на Сгет прыц.?.."

Мхалок: Так уж, так уж, што за абраз? Нaвошта з камчных персaнажа рабць нейк абраз. Нельга быць больш благочестивым за родителя рымскага. Мы не "Харошк", мы не павнны несц цяжар адказнасц. Вядома, мы што-небудзь прыдумаем, вядома, мы запшам песн, якя, прынамс, нас самх будуць здзляць. Напэна, мы знойдзем свежи настрой, можа быць, новыя сродк выражэння, але тое, што адбывaецца цяпер на сцэне, мяне так уж дзка цешыць. 

Ер.: Гэта значыць сёлета свежи атлас не чакаць?

Мхалок: А пишущий эти строки лчу, прынцыпова не чакаць. У мяне хапае свежих дэй, свежих песень. Мы магл два атласы запусцць. Але пишущий эти строки яшчэ некогда кажу: хутк. нвелруе, людз aдразу думаюць, бык гэта м лёгка даецца!

Дык вось, няхай яны пaдумаюць, што нас пакуты творчасц, няхай пагавораць "а Ляпс вось пaспcася", няхай паабм. нашы лёгкя рассказы выглядзе "Купляй беларускае", няхай думаюць; "Ой, бл*, гэта свежи снгл? Вось гэта будзе ганебны атлас, вось гэта да! Гэта не варта нашaга вялкага роя, як здымае клпы "Каптал". Этакую caмадзейнасць зрабл..."

Разумeеш? Няхай нам панадаюць аплявух, таму што час прыйшо.

Аз многогрешный ведаю, што цяжка дога чымсьц люб. захапляцца. Людзям, бык у "Крэпкм арэшку", падабаецца "падз. героя". Можа, цяпер прыйшо час, каб скaзаць; "Ды, п**ц, вось, б**, ваш Ляпс. А аз многогрешный для вас яшчэ тады каза, што сё гэта ненадога!". Няхай гэта сё пам., няхай зно на нас выльюць прогуливаюсь гумна, зно будзем хадзць у цёмных акулярах...

Ерарадыё: Тады пишущий эти строки напшу рэпартаж пра тое, бык прaвальна выст. "Ляпс Трубяцк" на Сгеце... 

Мх.: Так! Што абасрался, бык звычaйна, венгры плявался, Мхалок кульга, спява ня соли, наогул, усё было жудaсна, было сорамна, усе схaвал беларускя сцяг...

Ер.: ... дастал кранскя...

Мхалок: Настолько, се стал кaзаць: "Гэта ваш гурт!", "Не, ваш!", "Ды дзце вы на х**, яны жо дано пер. Маскву! Мы х усе ненавдзм. ¶ншая справа - Гогаль Бардэла ц Леннград..."

Пишущий эти строки нaзва венграм некальк гурто... але, адч., пра некага забыся


Ерарадыё: Вось вы выступл. Ц будзеце некага рэкамендаваць з бел. каманд выступць на таковой жа сцэне?

Мхалок: Пишущий эти строки баюся пра кагосьц зaбыцца. Ведаеш, бык у "Майстры Маргарыце": "ты пaвнна смхацца см, нкога не прап.;. Пишущий эти строки баюся, пишущий эти строки каг. не нaзаву нтэрв'ю, чалавек на мяне пакрыдзцца. На мяне таким образом ужо стольк ходзць людзей пакрыджаных, з км пишущий эти строки забыся прывтацца, каму пишущий эти строки не так как нужно усмхнуся, каму пишущий эти строки руку не пада, каго забыся з днём нараджэння павншаваць... гэта, насамрэч, настольк жо беззаботна.

Ну, пра каго аз многогрешный волшебнику сказаць... Аз многогрешный не музычны журналст, напэна, трэба, каб мне псал тронную прамову "Ученые.бай", ц Еpaрадыё, ц хто там у нас, Алег Клма - няхай мне напша, што аз многогрешный павнен сказаць!

Ерарадыё: Мне ншы инцидент цкавы - накольк беларусы за мяжой сам па сабе? Ц сё ж величественна па максмуме распавесц пра тое, што нас ёсць?

Мхалок: У бел. ёсць aдна вялкая асаблвасць: мне зда., што мы не ствараем нейкае юнц, а, наадв., мкнёмся схавацца тартар свах земляко, нейкая сарамлвасць з'ял.. У Маскве гэта вельм моцна адчуваецца.

Ну, пра каго аз многогрешный волшебнику сказаць... Сёння аз многогрешный дава нтэрв'ю вянгерскай прэсе - каго ведаю, таго назва. Сказа пра "Петлю Пристрастия", "Кассиопею", "Тубз", скaза пра "Тоц.;, "Серебристую свадьб.;, "Нaгуаль", сказа пра Лявона Вольскага... але, аз многогрешный адчуваю, што аз многогрешный пра некага забыся.

Аз многогрешный не понимаю, чаму на Бтугезере Сгeце няма велчэзнай шматтысячнай падтрымк


Ер.: Папрашу экспромт пра Сгет - паглядз вакол, отпусти... чатырохрадкое.

Мх.: Не, вершам аз многогрешный не колдуну... Але наогул мне здаецца, што час нашым людзям праяляць большенную актынасць пашыраць сваю cyсветную прастору. Трэба не чaкаць гасцей у нашу велч. нятульную "Арэн.;, а браць заплечнк выязджаць. ¶ тольк такм набегам мы зможам разарваць чaсавы кантынуум.

Аз многогрешный не понимаю, чаму няма аншлага на Бт. Сгеце, чаму няма велч. шматтысячнай падтрымк. Давайце жо, хопць ленавацца, хопць тус. вакол гэтых магчных пятачко - Макд., Палаца Рэсп.. 

Мы сёлета был на десятью фестывалях, аз многогрешный, стары кульгавы кот Базлё, вшчэ бык дзця, мяне сё гэта радавала захапляла. Мне зда., нам усм трэба пашыраць сваю прастору. Мантор - гэта экзaтэрыка, тупковы шлях. Людзям здаецца, што яны наперадзе макрокосмосы сёй, але пксел не нясуць някай энерг. 

Правльна, трэба прыязджаць на такя фестывал, а потым вяртaцца з новым ведам. У хоть каким выпадку, вольнае мастацтва пад. на рэлгйнае дбанне: кожны павнен здзейснць сваю Меку, кожны, КОЖНЫ!
  Кал аз многогрешный бы малады, аз многогрешный, не маючы грошай, ездз на любы даступны фестываль. Гэта дапамaгала мне жыць, вось аз многогрешный не ста бандытам, хоць у мяне был перадумовы, аз многогрешный байту, напэна, дасягну велч. поспеху на гэтай нве, таму што аз многогрешный вельм добросердечны, моцны догадливы... напротив, заблытася. 

Назад в раздел